توضیحات

کوثر زهد

حقیقت سلوک الی الله

نویسنده سید محمد جواد وزیری فرد
ناشر انتشارات آفتاب فطرت
تهیه و تنظیم موسسه فرهنگی اندیشه سعادت
نوبت چاپ اول 1399
شمارگان 500 نسخه
چاپ و صحافی قم – نینوا