توضیحات

وصایای اخلاقی عالم ربانی و عارف زاهد حضرت آیت الله حاج شیخ علی سعادت پرور قدس سره

پند نامه سعادت
  فهرست مطالب

 1. مقدمه
 2. خداشناسى:
 3. پيروى از انبياى و اوليا الهى
 4. دورى از دنيا و هواپرستى:
 5. كسب علم و دانش:
 6. اخلاص در اعمال و عبوديت الهى:
 7. دورى از افراط و تفريط در امور مادى و معنوى:
 8. معاشرت و مجالست:
 9. عمل به وظيفه:
 10. ازدواج:
 11. استقامت و پايدارى در امور:
 12. مراقبه و محاسبه اعمال:
 13. توصيه به صاحب‏منصبان:
 14. توجه به خدا، گوهر گران‏بها:
 15. شناخت حق و حقيقت و تعقل صحيح در امور:
 16. بهره بردن از دنيا با ياد خداوند:
 17. انس با ملكات جوانى:
 18. تلاش براى رهائى از قفس تن:
 19. عبادات و اثرات آن:
 20. رعايت ادب در تمامى امور:
 21. كرنش در پيشگاه حضرت حق:
 22. ارتباط با قرآن، ادعيه، احاديث، كتب تاريخى و اخلاقى:
 23. احتياج به موعظه براى همه:
 24. تذكر و تأكيد مجدد در انتهاى رساله به خداشناسى: