توضیحات

سلوک با همسر

نه حرف من ، نه حرف تو ، حرف خدا

تدوین و تحقیق ص ، ج
بازخوانی ح – ص ، ز – ص
انتشارت تراث
چاپ اعتماد – قم
نوبت چاپ شانزدهم 1398
شمارگان 1000 نسخه
تعداد صفحات 312