توضیحات

رساله نور وحدت

عارف بالله ، خواجه عبدالله، معروف به خواجه حورا مغربی

به ضمیمه تعلیقات عارف واصل ، حکیم متاله ، مفسر بی بدیل ، مرحوم آیت الله علامه سید محمد حسین طباطبائی و

موحد عظیم القدر ، فقیه عارف ، مرحوم آیت الله شیخ علی پهلوانی و

موحد عظیم الشان ، فقیه عارف ، مرحوم آیت الله سید عبد الله جعفری تهرانی

تدوین و تحقیق ص – ج
بازخوانی م – الف
انتشارت تراث
چاپ اعتماد – قم
نوبت چاپ دوم  1397
شمارگان 500نسخه
تعداد صفحات 128