شروع طرح پاییزه کتاب 99 از 24 تا 30 آبان

 

شرایط عمومی طرح
۱. میزان یارانه خرید برای کتاب ها ۲۰ درصد است.
۲. مدت زمان اجرای طرح پاییزه کتاب ۷ روز است
۳. شروع طرح روز ۲۴ آبان و پایان طرح ۳۰ آبان خواهد بود.
۴.اطلاعات خریدار اعم از نام، نام خانوادگی، شماره ملی و تلفن همراه و همچنین عدم فروش بیش از ۲ نسخه از یک عنوان کتاب برای هر خریدار
۵. سقف مجاز خرید برای هر خریدار حداکثر ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ( ۲۰۰۰۰۰ تومان) است.
۶. سقف یارانه خرید برای هر خریدار ۴۰۰۰۰۰ ریال ( ۴۰۰۰۰ تومان) است.

برای شرکت در طرح کد ملی و تلفن همراه و همچنین سفارش خود را به شماره زیر پیامک نمایید .

شماره تماس : 09104655007